top of page

TurkeyBuild Yapı Fuarı İstanbul 2016 

TurkeyBuild Yapı Fuarı İzmir 2016 

During these series of seminars first in Yapı Fuarı İstanbul 2016, together with architect Ahmet Alataş and architect Sinan Logie, we talked on the new material of architect in the age of Anthropocene. Then in Yapı Fuarı İzmir 2016, with architects Kerem Piker and Nurbin Paker we had the chance to discuss on environments to practice architecture in the concept of architectural competitions, design office, academy and beyond. The same day we continued the seminars with architect Mehmet Kütükçüoğlu, one of the founding partners of TEGET  Archtiecture by speaking on architecture, design, urbanism and creativity in Izmir, starting from their project in the city.  

Bu seminer serisi kapsamında ilk önce Yapı Fuarı İstanbul 2016'da mimar Ahmet Alataş ve mimar Sinan Logie ile beraber Antroposen çağında mimarın yeni malzemesini konuştuk. Daha sonra Yapı Fuarı İzmir 2016'da mimar Kerem Piker ve mimar Doç. Dr. Nurbin Paker ile yarışma, ofis, akademi ve ötesini kapsayan mimarlık yapma ortamlarını tartıştık. Aynı gün seminerlere,
Teğet Mimarlık’ın Kurucu Ortağı Yüksek Mimar Mehmet Kutukçüoglu ile de İzmir’de paydaşı olduğu projeler ve İzmir’e dair görüşleri üzerinden, İzmir’de mimarlık, tasarım, kentleşme ve yaratıcılığa dair konuştuk.


 

2016

İstanbul-İzmir

 

Talks With Architects

Mimarlarla Söyleşi

 

H. Cenk Dereli

 

 

bottom of page