top of page

H. Cenk Dereli, Founder - Kurucu

As an architect PhD, who’s personal creative productions define a practice span from radio production, music, design research to events organization. While producing architectural events and ideas, he also focuses on urban politics and creativity in the city. He got his science of master’s degree in architecture at Istanbul Technical University, Architecture Department in 2010 with the thesis titled “Everyday Creativity in City-Scape”. The thesis was investigating the contribution of regular city dwellers to the creation of the cities. In 2017 in the same institution, he finished his Doctoral Studies with the thesis titled “Evaluation Of Izmir In The Context Of UNESCO Creative Cities Network City Of Design Criteria” which focuses on themes like creative cities, development with creative industries and roles of creatives in the creation of inspiring environments. Since 2013, he’s organising the PechaKucha Night Izmir event that brings the creatives of the city with the curious citizens. Dereli, is a member and one of the projects' coordinators of Herkes İçin Mimarlık Derneği (Architecture for All Association) that investigates solutions to the social problems within the profession of architecture. As the founder of the brand NOBON, he produces architectural projects, content for events and provides consultancy for cultural institutions and municipalities.

Yaratıcı üretimi radyo programcılığından, tasarım araştırmalarına, müzik ve etkinlik organizasyonuna uzanan doktora sahibi bir mimar. Mimari etkinlikler ve tasarım fikirleri üzerine çalışırken bir yandan da kentsel politika ve kentte yaratıcılığa odaklanıyor. Yüksek lisans derecesini mimarlık alanında, İstanbul Teknik Üniversitesi mimarlık bölümünde 2010 yılında "Kentsel Mekanda Gündelik Yaratıcılık" adlı tezle elde etti. Tez, sıradan kentlinin kentlerin yaratılmasına katkısını inceliyordu. 2017 yılında aynı kurumda, yaratıcı kentler, yaratıcı endüstrilerle kalkınma ve yaratıcıların ilham veren ortamların yaratılmasına katkısı gibi temalara odaklanan, İzmir’in tasarım kenti olma hedefini UNESCO Yaratıcı Kentler Ağı Tasarım Kenti kriterleri kapsamında değerlendiren doktora çalışmasını tamamladı. 2013 yılından beri İzmir’de ilham veren kişilerle meraklı kentlileri buluşturan PechaKucha Night İzmir etkinliğini düzenliyor. Sosyal sorunlara mimarlık alanı içinden çözümler arayan Herkes İçin Mimarlık Derneği’nin üyelerinden ve proje koordinatörlerinden biri. Kendi yarattığı tasarım markası NOBON ile mimari projeler, etkinlik içerikleri üretiyor, kültür kurumları ve belediyelere danışmanlık yapıyor.

bottom of page