H. Cenk Dereli, Founder - Kurucu

 

A graduate from Istanbul Technical University Architecture Department, Dereli has a M. Sci. in architecture with the thesis named 'Everday Creativity in City-Scape' that examines the city dwellers creative contributions that shape the everyday life and urban space. He got his PhD in architecture in 2017 with a action research on creative communities, UNESCO Creative Cities and creativity in the city. His personal creative productions define a practice span from radio production, music, design research to events organization. With his works, he took part in Ljubljana and Istanbul Design Biennales. In 2011, he had been selected to the Parsons Paris Creative Residency Program in Paris and in 2015 to IASPIS Residency Program in Stockholm. He is one of the members and project coordinators of pro-bono architecture practice Herkes İçin Mimarlık Derneği (Architecture For All Association) 

Istanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun, H. Cenk Dereli, yüksek lisans derecesini, kentlilerin gündelik hayat ve kentsel mekanın biçimlenişine yaratıcı katkılarını çalıştığı 'Kentsel mekanda Gündelik Yaratıcılık' adlı tezi ile aldı. 2017 yılında yaratıcı cemiyetlere, UNESCO Yaratıcı Kentler Ağı'na ve kentte yaratıcılığa odaklandığı eylem odaklı araştırma niteliğindeki doktora çalışmasını tamamladı. Kendi kişisel yaratıcı üretimleri radyo programcılığından müziğe, tasarım araştırmalarından etkinlik organizasyonlarına kadar yayılan bir pratiği tanımlar. Ljubljana ve İstanbul Tasarım Bienallerine işleri ile katıldı. 2011 yılında Parson-Paris Creative Residency Programına (Paris), 2015 yılında IASPIS Residency Programına (Stockholm) seçildi. Herkes İçin Mimarlık adındaki kar amacı gütmeyen derneğin üyesi ve proje koordinatörlerinden biridir.