top of page

Exhibition proposal for the temporary show of The Letter Art Gallery at the space of WE ROVER. 

The Letter Art Gallery'nin WE ROVER mekanındaki geçici sergisi için sergileme önerisi.
 

2022

Consultancy &

Exhibition Design

 

Danışmanlık &

Sergi Tasarımı

H. Cenk Dereli

Bican Sağdıçoğlu

bottom of page