top of page

This work is produced for Vitra Contemporary Architecture Series 4: Caution Wet Floor and exhibited in Istanbul Modern and Ankara TSMD Architecture Center.

From the exhibition catalog:

H. Cenk Dereli’s work …may I call you the architect? is a cinematographic comment on the relationship between architectural and popular culture, presenting the rich-poor class dichotomy in popular Turkish movies, the legalistic differentiation of legal-illegal, and the conflicts between settled urbanites and newcomers using the posters he re-creates in terms of architecture and the city.

 


Bu iş, Vitra Çağdaş Mimarlık Serisi 4: Dikkat Kaygan Zemin için üretilmiş ve İstanbul Modern ile Ankara TSMD Mimarlık Merkezi'nde sergilenmiştir. 
Sergi kataloğundan:

H. Cenk Dereli, mimarlık kültürünün popüler kültürle ilişkisini sinema üzerinden yorumlayan ... size mimar diyebilir miyim? adlı çalışmasıyla; Türkiye popüler sinemasındaki zengin-fakir sınıfsal ayrımını, yasal-yasa dışı hukuksal ayrışmaları, kentli-yeni kentli çatışmalarını, mimarlık ve kent ekseninde yeniden ürettiği posterlerde anlatıyor.

 

 

2015

İstanbul

 

Graphic Design & Research

Grafik Tasarım & Araştırma

 

H. Cenk Dereli

 

 

bottom of page