top of page

With Proposal for Mersin Health Platform Office building. a mixed use program including multi-purpose hall, local and office functions, the building has been situated on the plot in a way that will create a semi public void, in that developing city part. The floating essance of the entrance floor erases the boundries between the functions and it opens to outside in various ways. Office floors with rational plan schemes are connected with the atrium. The semi-opaque facade system of the building has a section that controls the south and east-west sun light.

 

Mersin Sağlık Platformu binası önerisi. 
Çok amaçlı salon, lokal ve ofis katlarından oluşan karma programlı yapı, gelişmekte olan kent parçasında yarı kamusal bir boşluk oluşturacak şekilde araziye yerleşir. Giriş katında plan düzleminde ve mekansal düzendeki akışkanlık hissi birbirine bağlanan mekanlar arasındaki sınırları muğlaklaştırır ve giriş kotu farklı kurgularla dış mekana açılır. Rasyonel plan şemasına sahip üst kotlardaki ofisler giriş kotuna bağlanan atrium ile birleşir. Yapının cephesi hem güney hem de doğu-batı gün ışığını kontrol edecek kesite sahip yarı saydam bir sistemdir.

 

2012

Mersin

 

Competition

Yarışma

 

H. Cenk Dereli

bottom of page