top of page

To produce critical contents in all aspects for creative fields and to distribute it in all platforms via media channels,Kontraakt has been created in 2013 by H. Cenk Dereli, Hayrettin Günç And Yelta Kömas an independent communication tool experiment that is provocative to create discussions, pluralist in moderation, destructive to engaged designer and market positions by using alternative media tools.

This experiment still continues today. Visit the web page for latest broadcasts.  

 

Kontraakt, yaratıcı alanlarda eleştirel içerik üretip, farklı platformlardaki medya araçları ile dağıtılmak için 2013 yılında H. Cenk Dereli, Hayrettin Günç ve Yelta Köm tarafından; alternatif medya araçlarını ve çoğulcu yönetimi esas alan; tartışmalar yaratmak için provokatif, kanıksanmış tasarımcı ve piyasa pozisyonlarını bozmak için sarsıcı ve bağımsız bir iletişim aracı deneyi olarak yaratıldı.

Bu deney hala devam ediyor. En güncel yayınlar için web sitesini ziyaret edin. 

2014

İstanbul

 

start - 2nd Istanbul Design Biennial

başlangıç - 2. Istanbul Tasarım Bienali

 

Curatorial Practice

Online Design Media

Çevrim İçi Tasarım Medyası

 

H. Cenk Dereli

Yelta Köm

Hayrettin Günç

 

www.kontraakt.com

 

bottom of page