top of page

Proposal for a tourism information point inside the historical fire station on the Kadifekale ridge in Izmir. Next to the stadium of the city of Smyrna, where important characters for the early Christian period such as Saint Polycarp were a part of its history, a simple roof structure and landscaping proposal will provide tourists with information about the area and its immediate surroundings while protecting them from climatic effects. Historically important station service structures and fire watchtowers were the main determinants of settlement decisions. The construction system and material preferences of the design were determined in accordance with the aim of constructing the project with the capabilities of the Municipal units.

İzmir Kadifekale sırtında, tarihi itfaiye istasyonu içinde turizm bilgilendirme noktası önerisi. Aziz Polikarp gibi erken Hıristiyanlık dönemi için önemli karakterlerin de tarihinin bir parçası olduğu, Smyrna kentinin, bugün yer üstünde izleri okunmayan stadyumunun yanında, turistlere alan ve yakın çevresi hakkında bilgi verilirken iklimsel etkilerden korunmalarını sağlayacak basit bir çatı yapısı ve çevre düzenlemesi önerisi. Tarihi önemi olan istasyon hizmet yapıları ve yangın gözetleme kulesi yerleşim kararlarındaki ana belirleyici oldu. Tasarımın yapım sistemi ve malzeme tercihleri, projenin Belediye birimlerinin kabiliyetleriyle inşa edilmesi hedefine uygun olarak belirlendi.

 

2023

Architecture

Mimarlık

H. Cenk Dereli

Architectural Sketches- Mimari Eskizler

bottom of page