top of page

This work, which is a part of a project by Izmir Metropolitan Municilpality that aims to strengthen the connectivity of citizens with the sea, covers Alsancak area which is one of the five regions worked by five different design groups. The project offers an applicable future projection for the coastal area by considering existing usages, historical data and potentials. Besides spatial proposals, it also defines actions that will exist in the physical space as events that are  inseparable parts of the project.   

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentlilerin deniz ile ilişkisini güçlendirmek için beş farklı tasarımcı ekibiyle çalıştığı proje kapsamında, iş tüm tasarım alanının Alsancak Bölgesi'ni kapsar. Mevcut kullanımları, tarihsel verileri ve potansiyelleri değerlendirip kıyı alanının geleceğine dair uygulanabilir bir projeksiyon yapar. Mekansal önerilerin yanında, fiziksel mekanda etkinlik olarak var olacak eylemleri de mimari önerinin ayrılmaz bir parçası olarak tarifler. 

 

 

2014

İzmir

 

Urban Design

Kentsel Tasarım

 

H. Cenk Dereli

Nevzat Sayın, Boğaçhan Dündaralp,Berna Dündaralp, Lale Ceylan,Mine Ovacık, Ezgi Yelekoğlu ,Sedef Tunçağ, Elif Pekin

 

 

bottom of page