top of page

We work on "Ideas and Events on Architecture"

 

We design events on architecture.

We design and manage creative events especially for you to rise the interaction in between your trademark and target group. Spatial, product and service design ideas are included to our practice. They are not only serious work for us but also a great deal of fun. Gatherings for creatives, seminars, meetings, parties, designers' bazaars, workshops, pop-up events, radio and online broadcasting are our expertise. 

 

We create ideas on architecture. 

We love architecture, landscape, products and graphic design and we collaborate with other designers and professionals to get the best and critical outcomes from design, construction and production processes. 

 

We make research on culture, everyday life and cities to explore different fields of design and to provoke possible critical roles for designers. 

"Mimari Fikirler ve Etkinlikler" üzerine çalışıyoruz. 

 

Mimarlık etkinlikleri tasarlıyoruz.  

Hedef kitleniz ile markanız arasında etkileşimi arttıracak, size özel etkinlikler tasarlıyoruz ve yönetiyoruz. Mekana, ürünlere ve servislere dair tasarım fikirleri de işimizin bir parçası. Bu etkinlikler bizim için sadece çok ciddiye aldığımız birer iş değil, aynı zamanda çokça eğlence de demek. Yaratıcılar için buluşmalar, seminerler, toplantılar, partiler, tasarımcı pazarları, atölyeler ve pop-up etkinlikler ile radyo ve çevrim içi medya yayını uzmanlığımız. 

 

Mimari fikirler üretiyoruz. 

Mimarlığı, peyzajı, ürünleri ve grafik tasarımı seviyoruz ve tasarım, inşaat ve üretim süreçlerinden en iyi ve eleştirel sonuçları elde etmek için farklı tasarımcı ve uzmanlar ile işbirliği yapıyoruz. 

 

Tasarımın farklı alanlarında keşiflerde bulunmak için kültür, gündelik hayat ve şehirler üzerine araştırmalar yapıyoruz ve tasarımcılar için potansiyel eleştirel rolleri provoke etmeye çalışıyoruz. 

 

 

bottom of page