top of page

An experiment on re-design of Istanbul, Bostancı coastline (35 km.)

While keeping the climate effect in different seasons and the expected Istanbul earthquake in mind, new usage condenser focal areas enriched with different functions have been created along the coastline. Residencial buildings, office buildings and hotels has been situated in a way that won't block the coastal public usage and won't create new private sectors that prevent people from reaching to the sea.

 

İstanbul, Bostancı kıyı şeridinin (35km.) yeniden tasarlanması üzerine bir deneme. 
Kıyı şeridinde, farklı mevsimlerdeki iklimsel etkiler ve şiddetli bir İstanbul depremi de göz önünde tutularak, farklı işlevlerle kullanımın yoğunlaştığı odaklar yaratıldı. Konut, ofis ve otel yapıları, kıyıdaki kamusal kullanımı kesintiye uğratmayacak ve insanların denizle buluşmasını engelleyecek özel kullanım alanları yaratmayacak şekilde tasarlandı.

 

2007

İstanbul

 

Urban Design

Kentsel Tasarım

 

H. Cenk Dereli

 

 

bottom of page