top of page

In the near, potential future; after the earthquake and urban renovation projects, Istanbul has got denser and higher even on the Bosphorus coast. first, second and third bridges were never enough, so 4th tunnel has also been built already. Kanal Istanbul project has been finished and only small part of the northern forests survived. so small that they managed as tiny nature parks by the municipality.

In this situation, city dwellers have only one public space to go!
The bridge that connected the continents for the first time!
1st Bridge of İstanbul!

Re-programming the bridge and its connection roads with functions like bike parking lots and bicycle routes, green areas, bungee jumping, climbing routes, multi-purpose pavillions, kiosks, mini golf areas, hobby gardens, concert spaces and a new city square in the middle of the city...

 

Yakın, olası gelecekte; deprem ve dönüşüm projeleri sonrası İstanbul iyice yoğunlaşmış, boğaz kıyısında dahi yükselmiştir. bir, iki, üç derken köprüler yetmemiş, istanbul tünelleri bile dörtlemiştir. Kanal istanbul açılmış, kuzey ormanları iyice küçülüp belediyenin işletebileceği parklar haline gelmiştir.

Bu durumda kentlinin gidecek tek bir kamusal alanı vardır!
1. Köprü!

Köprüyü ve bağlantı yollarını bisiklet parkı ve parkurları, yeşil alanlar, bungee jumping alanları, tırmanma rotaları, çok amaçlı pavilyonlar, kiosklar, mini golf alanı, hobi bahçeleri, konser alanları ve İstanbul'un orta yerinde yeni bir kent meydanı ile yeniden programlamak... 

 

2012

İstanbul

 

Architecture, Research

Mimarlık, Araştırma

 

H. Cenk Dereli

bottom of page